Informace ke zpětnému odběru baterií

       Novela zákona o odpadech stanovuje mnoho povinností pro výrobce a dovozce baterií nebo akumulátorů. Kromě povinností uvedených v § 31a, §31b a §31c, které se týkají zákazu uvádění některých baterií nebo akumulátorů na trh, jejich označování a technické dokumentace.

      Tuto oblast má naše společnost z pozice dovozce smluvně ošetřenu se společností REMA Battery, s.r.o.

      Koneční uživatelé mohou odevzdat použité baterie na sběrném místě.

      Na těchto stránkách najdete více informací ohledně systému zpětného odběru baterií a akumulátorů.


      Celý text pro spotřebitele zde


Product successfully added to the product comparison!